1 خرداد, 1400

پیشرفت ۸۰ درصدی زمین فوتبال چمن مصنوعی هفت جوی قدس

پروژه زمین فوتبال چمن مصنوعی هفت جوی به زودی به شهروندان و جوانان شهر تقدیم می شود.

چمن مصنوعی، پروژه زمین چمن مصنوعی شهر در هفته دولت سال گذشته کلنگ زنی شد که امروز پس از گذشت حدود هشت ماه و با وجود تنگناهای اقتصادی و شرایط آب و هوایی  پیشرفت ۸۰ درصدی دارد.

چمن مصنوعی: کار زیرسازی، جدولگذاری، سنگ چینی و شن ریزی زمین چمن مصنوعی تمام شده و هم اکنون حصارکشی پروژه ونصب چمن  مصنوعی با 80 درصد پیشرفت در حال اجراست .

با توافقی که ما بین شهرداری شیرین هفت جوی و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران  به عمل آمده تهیه و نصب چمن مصنوعی بر عهده اداره کل ورزش است و شهرداری نیز تعهداتی را در این زمینه مطابق تفاهم به عمل آمده خواهد داشت.