26 دی, 1400

پلیمر مورد استفاده برای تولید الیاف خاب چمن مصنوعی

مهم ترین خصوصیات مورد انتظار از نخ های خاب چمن مصنوعی عبارتند از :نرمی(رفتار دوستانه چمن مصنوعی با بازیکن )،جهندگی(بازگشت کشسان چمن مصنوعی   بعد از چندین بار اعمال تنش وخمش )و دوام الیاف چم نمصنوعی (مقاومت در برابر فیبریله شدن و شکافته شدن نخ چمن مصنوعی ،فرسودگی و تخریب نخ چمن مصنوعی )

با توجه به این خصوصیات لازم است درابتدا پلیمر مورد نظر در تولید نخ چمن مصنوعی انتخاب شود و سپس تکنولوژی تولید نخ مورد بررسی قرار گیرد

پلیمرهایی که برای تولید نخ خاب چمن مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند ار خانواده پلی الفین ها (معمولا برا ی چمن های فوتبال و فوتبال امریکایی )یا پلی آمید ها (معمولا برای کف پوش های هاکی ،چمن تزئینی و فوتبال امریکایی )هستند . 

پلی الفین های مورد استفاده در چمن مصنوعی شامل پلی اتیلن فهمو پلی پروپلین یا کو پلیمر دسته ای پلی پروپلین واتیلن است .

در دسته پلی آمیدها ار نایلون 6 استفاده می شود.

http://greenislandflor.com