19 خرداد, 1400

پروژه چمن مصنوعی ابهر زنجان

پروژه زمین فوتبال چمن مصنوعی ابهر به زودی به شهروندان و جوانان شهر تقدیم می شود.

چمن مصنوعی، پروژه زمین چمن مصنوعی شهر در هفته دولت سال گذشته کلنگ زنی شد که امروز پس از گذشت حدود 10ماه و با وجود تنگناهای اقتصادی و شرایط آب و هوایی پیشرفت ۸۰ درصدی دارد.

چمن مصنوعی: کار زیرسازی، جدولگذاری، سنگ چینی و شن ریزی زمین چمن مصنوعی تمام شده و هم اکنون حصارکشی پروژه ونصب چمن مصنوعی با 80 درصد پیشرفت در حال اجراست .

با توافقی که ما بین شهرداری ابهر و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به عمل آمده تهیه و نصب چمن مصنوعی بر عهده اداره کل ورزش است و شهرداری نیز تعهداتی را در این زمینه مطابق تفاهم به عمل آمده خواهد داشت.