16 تیر, 1400

پایان نصب چمن مصنوعی اصفهان

پایان نصب چمن مصنوعی استان اصفهان و شروع و انجا م مرحله پاشش سلیس و گرانول با دستگاههای پیشرفته شانه زنی

متراژ زمین:8250 متر