12 مهر, 1399

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سبزوار به بهره‌برداری رسید

رییس جمهوری ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سربداران شهرستان سبزوار را به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.

در مرحله نخست این ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شامل زمین چمن مصنوعی، پیست تارتان، رختکن، نصب ۲ هزار و ۵۰۰ صندلی و سرویس های بهداشتی به بهره برداری رسید.

در مراسم افتتاح این ورزشگاه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشت.
اماکن ورزشی تحت نظارت اداره ورزش و جوانان سبزوار شامل ۶ سالن سرپوشیده، سه مجموعه ورزشی شهیدان مظهری، حقانی، سربداران و افزون بر ۶۰ باشگاه خصوصی در رشته های مختلف ورزشی است.
بیش از ۶ هزار ورزشکار در ۳۸ هیات ورزشی شهرستان سبزوار سازماندهی شده اند که در حوزه ورزش‌های حرفه‌ای، قهرمانی، بومی، محلی و همگانی فعالیت دارند.
مرکز شهرستان ۲۵۰ هزار نفری سبزوار در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.