5 بهمن, 1400

نوسازی و بازسازی سطح چمن مصنوعی

به مرور زمان ،پرکننده های موجود در چمن مصنوعی به دلیل وجود گرد و خاک و آشغال و شکسته شدن الیاف چمن مصنوعی ،برگ درختان و….آلوده می شوند و الیاف چمن مصنوعی بر روی یکدیگر خم شده و گره می خورند .بدین ترتیب پوسته سختی بر روی سطح چمن مصنوعی شکل می گیرد به نحوی که بازی کردن و نیز تخلیه آب بر روی آن با مشکلاتی روبرو می شود که این پدیده خود موجب رشد جلبک و خزه خواهد شد .آشغال بزرگ را می توان به راحتی جمع آوری نمود ولی برای آشغال های ریز باید چاره اندیشی نمود. هنگامی که در یک زمین چمن مصنوعی نشانه هایی از تراکم و تجمع قابل توجه ذرات اشغال و ضایعات مشاهده شد از ماشین الات و روش های متفاوتی استفاده می شود که در آن بخشی ار پرکننده ها برداشته شده تمیز شده و دوباره به سطح چمن برگردانده می شود این عملیات معمولا توسط شرکت های تخصصی نگهداری یا شرکت نصب کننده چمن انجام می شود.هدف از انجام این عملیات تمیز کردن الیاف در عمق 2/5 میلی متری سطح است این فزایند با استفاده از برس های چرخان ناهمسانگرد انجام می گیرد که می تواند پرکننده را حداکثر  تا عمق 5 میلی متری جدا کرده و پس از الک کردن ان با الک 5 میلی متری ذرات بزرگتر را جدا نموده و در ادامه به کمک فیلترها و سیستم مکش ،آلودگی ها .گردو غبار و ضایعات از پرکننده ها جدا خواهد شد .

و همزمان پرکننده ها تمیز شده مجددا بر روی سطح پخش و یکنواخت شده و در حقیقت شانه زنی انجام می شود با انجام این فرایند گرد وغبار وضایعات از سطح چمن مصنوعی جدا می شوند .در صورتی که این عملیات هر دو یا سه ماه بر روی چمن مصنوعی انجام شود طول عمر پرکننده ها و چمن مصنوعی بیشتر می شود