27 مهر, 1400

شستشو و خنک کردن زمین چمن مصنوعی

سیستم آبیاری زمین چمن مصنوعی :در صورت وجود یک سیستم آبیاری در طراحی زمین،نصب آن باید قبل ازقرار دادن فرش چمن مصنوعی باشد

حالت ایده آل این است که سیستم ابیاری در طراحی زمین وجود داشته باشد . فشار آب ،حجم آب،شعاع پاشیدن آّب ،باد و دیگر شرایط محیطی

بر طراحی شکل مناسب برای سیستم ابیاری و نوع یا انواع آب پاش های مورد استفاده تاثیر می گذارد .معمولا برای این منظور از اب پاش های

بزرگ استفاده می شود خطوط آی رسانی باید حجم مناسبی از آب را برای هر آب پاش فراهم کند تا محدوده مناسبی تحت پوشش قرار گیرد .

می توان ار فولاد گالوانیزه ،مس ،پلی اتیلن ،یا لوله pvc برای خطوط آب رسانی استفاده نمود.