14 تیر, 1400

روش های کاهش سطح دمای چمن مصنوعی

در چمن مصنوعی نسل اول تلاش شد تا دمای سطح با آبیاری کاهش یافته و به حدود دمای چمن طبیعی برسد.نتایج نشان داد که تبخیر 1.2لیتر مکعب آب می تواند سطح چمن مصنوعی نسل اول را خنک کند و دمای ان را به حدود چمن طبیعی برساند .از این روش برای چمن مصنوعی نسل سوم نیز استفاده گردید که اما اثر خنک کنندگی ناشی از ان مقاسه با نسل اول کوتاه تر و محدود تر است این موضوع به کاهش مدت زمان مرطوب ماندن سطح بر میگردد.و چمن مصنوعی به مدت 30 دقیقه ابیاری شد و دمای ان از79به c29کاهش یافت ولی طولی نکشید که باز به دمای اولیه خود رسید .و این نکته لازم به ذکر است که با ابیاری سطح چمن مصنوعی خطر اسیب دیدگی بازیکنان به دلیل مرطوب شدن سطح افزایش می یابد .

یکی از روش های پیشنهادی برای افزایش مدت خنکی چمن مصنوعی ناشی از ابیاری چمن مصنوعی استفاده از برزنت بر روی سطح چمن مصنوعی است که نتایج نشان دادند که تاثیر چندانی بر دمای سطح چمن مصنوعی ندارد.

همچنین اضافه کردن ترکیباتی در پر کننده چمن مصنوعی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا با کاهش خاصیت اب گریزی لایه سطح چمن مصنوعی اثر بخشی فرایند ابیاری چمن مصنوعی که این نوآوری تاکنون اثر بخش نبوده است.

یکی دیگر از راه حل پیشنهادی در این مورد استفاده اتز پلیمرها با قابلیت جذب فوق العاده به همراه گرانول لاستیکی است اصول عملکرد این مواد در چمن مصنوعی  ،؛هنگامی که ورزشکار عرق می کند به دلیل تبخیر رطوبت پوست اثر خنک شوندگی ناشی از تبخیر رخ می دهد .اصول کارکرد این پلیمرها مشابه فرایند یاد شده است هنگامی که سطح چمن مصنوعی تحت تاثیر نور خورشید گرم می شود رطوبت ذخیره شده در چمن آزاد می شود و بدین ترتیب سطح خنک خواهد شد برای فعالسازی این پلیمر چمن ابیاری می شود و به مدت 3 روز خنک کنندگی ان باقی می ماند.