29 تیر, 1399

تزریق گرانول به زمین چمن مصنوعی(خدمات جزیره سبز آسیا کفپوش)

در راستای ارتقاء امکانات ورزشی تزریق گرانول به زمین چمن مصنوعی روستاهای بوشهر  انجام شد.


به نقل از روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی روستاهای بوشهر، در آستانه شروع سال جدید و در طرح استقبال از بهار مجموعه ی دهیاری و شورای اسلامی روستاهای بوشهر اقدام به تزریق گرانول به زمین چمن مصنوعی این روستاها (اجرای جزیره سبز ) نمود.

گرانول لاستیکی یا خرده لاستیک یکی از موادی است که فقط در چمن مصنوعی ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این خرده لاستیکها یا همان دانه های سیاه رنگی که هنگام فوتبال در چمن مصنوعی مشاهده می کنید برای استحکام بیشتر الیاف و ایجاد حالت نرمی و ارتجاعی در چمن مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.

کیفیت یک زمین چمن فوتبال به نوع و میزان کاربری گرانول بستگی دارد که این طرح نیز با هدف ارتقاء کیفیت و با توجه به اینکه حمایت از اقدامات ورزشی یکی از اولویت های اصلی این مجموعه می باشد انجام شد.(چمن مصنوعی)